0332 350 25 16
Değerlerimiz

 

1- İhlâs ve Samimiyet

Kalbî ve bedenî olmak üzere bütün ibadet ve fiillerinde nefsine pay çıkarmadan doğru, samimi, katıksız ve dupduru olarak tam bir sadakatle Allah’a yönelerek riyadan arınmaktır.

 

2- Heyecan ve Fedakârlık

Aşk ve şevkle, herhangi bir karşılık beklemeden, can ve mal ile hizmet etmeyi iştiyak haline getirip, gönlün derinliklerinde bu duyguyu güçlü ve coşku verici bir şekilde hissetmektir.

 

3- Merhamet ve Şefkat

Allah’ın bütün mahlûkatı ile ilişkilerimizde O’nun rızasını gözetmek, insanların dert ve kederleri ile yakından ilgilenmek, muhtaç olanlara sâfî bir sevgi besleyerek yardıma koşmaktır.

 

4- Liyakat / Ehliyet

Çalışanlar ve işbirliği halinde bulunulacak diğer kurumlarla ilgili vazife ve işleri hak edecek halde ilim, hüner, fazilet ve tecrübe ile sorumluluk almaya / taşımaya layık kişi ve kurumları tercih etmektir.

 

5- Mesuliyet Şuuru

Bütün fiillerin kayıt altına alındığı bilinciyle, çalışmalarımızı gerçekleştirirken Allah’a ve kullarına karşı hesap verme yükümlülüğünde hissetmek ve ihsan şuurunda olmaktır.