0332 350 25 16
Yönetim Kurulu

Mehmet KÜÇÜKTOKA

Yönetim Kurulu Başkanı 

Abdullah ÇAY 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Fahri ALTUNKAYNAK 

Üye 

Seyit DUMAN 

Üye 

Rahim ER

Üye