0332 350 25 16
İnsani Yardım Faaliyetleri
Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturarak, Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzlukların giderilmesi adına 3 kıta 39 ülkede insani yardım organizasyonları ( Su kuyuları, Kur’an kursları, Kur’an dağıtımları, meslek kursları, Süt keçisi dağıtımı, Kurban organizasyonları, ekmek fırını, Ümmet sofraları, Ramazan yardım faaliyetleri ) gibi insani yardım organizasyonları gerçekleştirmektedir. Yurt İçi yardım faaliyetleri ile sosyal inceleme ekibimizin incelemeleri sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, yatalaklara, yetim, kimsesiz ve yoksullara yönelik olarak gıda, giysi, yakacak, kırtasiye, sünnet yardımları ve gıda kolileri dağıtımları ile kardeşlerimize ulaşmaktayız.