0332 350 25 16
Misyon Vizyon

MİSYON

 

Ribat Eğitim Vakfının misyonu; barışı, huzuru, insanca yaşamı, paylaşılmış zenginliği, insan hak ve özgürlüklerini, tabiatta var olan her canlının yaşam hakkını sağlayacak düzeni cihana hakim kılmaktır.
Bu çerçevede eğitim ve yardım faaliyeti yürütür, yurtlar kurar, okullar kurar, medya sektöründe faaliyet yürütür, yurt içi ve yurt dışında insani yardım faaliyetleri yapar.


Ribat, kafaları, kalpleri ve karınları tok olmayan bir toplumun arızalı bir toplum olduğuna inanır bu çerçevede topluma kafası, kalbi ve karnı tok bireyler kazandırmaya çalışır.
Ümmeti merkezine alarak, bütün insanlığın derdini kendi derdi bilir ve insanlığın hayırlı bir ümmmet haline dönüşmesi için çalışmalar yürütür. 

 

 

VİZYON

 

 

Ribat Eğitim Vakfının vizyonuna Kuran ve Sünnet rehberlik eder. Çağlar üstü olarak gördüğü "İslam Akideleri"ni insanlığın huzur ve saadeti için olmazsa olmaz olarak ifade eder.
Bu inançla çağın bütün argümanlarını en iyi şekilde kullanarak, çağa yön verme idealini, çalışarak başaracağına inanır.
Ribat Eğitim Vakfı; 
İslam'a bir bütün olarak bakıp, bir bütün olarak yaşamaya çalışılması gerektiğine inanır,
Vasıtaları gaye edinmez.
Mezhep, meşrep ve meslek taassubu gütmez,
İtidal üzeredir, işlerin istişare ile yapılması gerektiğine inanır,
İfrat ve tefritten uzaktır,
Ribat Eğitim Vakfı çağı şekillendirmenin yolunun çağı iyi anlamaktan geçtiğini bilinciyle;
Eğitim çalşıması yapar,
Medya alanında faaliyet yürütür,
Öğrenci yurtları kurar, 
Konferans ve ev sohbetler, insani yardım çalışmaları, uluslararası insani yardım ve eğitim çalışmaları yapar.