0332 350 25 16
Kuran Kursları
Ribat Eğitim Vakfı olarak,Yüce kitabımızın nesillerimize öğretilmesinde ve anlaşılmasında büyük bir önem taşıyan Kur’an kursu hizmetleri kapsamında çocuklarımız, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumasını öğrenme ve anlama gücü elde etmektedirler.Ayrıca Hafızlık eğitimlerini de kurslarımızda tamamlayabilmektedirler. Diğer yandan bu kurslarda, İslam’ın temel esaslarını öğrenme, dua ve sureleri ezberleme, millî ve manevî değerleri kazanma, Hz. Peygamber (s.a.v)’in örnek hayatını öğrenerek ahlakî davranışlar sergileme imkânları da elde edilebilmektedir.